پیام تبریک مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر جهانگیری به مناسبت روز کارگر

Image