مناقصه

آگهی مناقصه ی پروژه تبدیل ضایعات پسماندهای پلیمری به مواد سوختی به روش پیرولیز به صورت EPC
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت پروژه تبدیل ضایعات پسماندهای پلیمری به مواد سوختی به روش پیرولیز به صورت EPC در مجتمع خود واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید. به این منظور از شرکت های فعال ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1401/10/10 اطلاعات مناقصه  
مناقصه ی طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت واحد پودر ABS
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت طراحی پایه و تفصیلی افزایش ظرفیت واحد پودر ABS مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق برگزاری مناقصه، پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1401/09/15 اطلاعات مناقصه