مناقصه

آگهی مناقصه حمل بوتادین 1 و 3
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت حمل کالای بوتادین 1 و 3 از مبادی تبریز، عسلویه، ماهشهر و اراک به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/03/22 اطلاعات مناقصه  
آگهی مناقصه حمل استایرن مونومر
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در نظر دارد جهت حمل کالای استایرن مونومر از مبدا پتروشیمی پارس شهرستان عسلویه به مقصد مجتمع واقع در گلپایگان – کیلومتر 10 جاده خمین از طریق مناقصه اقدام نماید. به این منظور از شرکت های فعال در این زمینه که دارای تجربه و توانائی ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/03/08 اطلاعات مناقصه  
اسناد مناقصه محدود مطالعات پدافند غیرعامل
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیربه عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد مطالعات مفهومی و پایه پدافند غیرعامل سایت‌ عملیاتی واقع در گلپایگان، کیلومتر ده جاده گلپایگان به خمین را از طریق مناقصه محدود به انجام رساند
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/02/25 اطلاعات مناقصه