کوپلیمر استایرن-اکریلونیتریل (Acrylonitrile Styrene) با خواص مناسبی چون مقاومت شیمیایی بالا و فرآیند پذیری خوب و خواص فیزیکی مناسب در موارد گوناگونی چون: صنایع الکتریکی، تجهیزات اداری، بخش های مختلف قطعات خودرو و ساخت انواع ظروف کاربرد دارد. شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در حال حاضر تولید کننده انواع گرید های SAN برای کاربرد های تزریق و اکستروژن می باشد.
SAN 1
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
230°C, 3.8 Kg 220°C, 10 Kg
SAN 1 30 78 Super High Flow MSDS -
SAN 2
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
230°C, 3.8 Kg 220°C, 10 Kg
SAN 2 22 66 High Flow MSDS -
SAN 3
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
230°C, 3.8 Kg 220°C, 10 Kg
SAN 3 13 32 High Flow MSDS -
SAN 4
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
230°C, 3.8 Kg 220°C, 10 Kg
SAN 4 7 17 Medium Flow MSDS -