تحقیق و توسعه

اولویت های پژوهشی

 1. توسعه سبد محصولات شرکت
 2. همکاری با واحد HSE و تحقیقات زیست محیطی و پژوهشی صنعت سبز
 3. بهینه سازی مصرف منابع با توجه به سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 
 4. اجرای پروژه های تحقیقاتی در راستای:
  • کاهش مشکلات فنی
  • رفع تنگناهای تولید
  • کاهش هزینه های تولید
  • بهبود کیفیت محصول
 5. تحقیقات بازار به منظور بررسی روند عرضه و تقاضای بازار برای محصولات فعلی و جدید