مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره 02/م/02
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر(سهامی عام) درنظر دارد اقلام ضایعاتی محصول ( شامل انواع ضایعات ABS مانند کلوخه ، پودر ، دم خاکی و....) ، اقلام ضایعاتی غیر محصول (شامل بشکه پلاستیکی و فلزی ، کیسه پلاستیکی و.....) در محل مجتمع پتروشیمی قائد بصیر واقع در گلپایگان کیلومتر 10 جاده ...
آگهی مزایده  عمومی شماره 02/م/02
مهلت شرکت در مزایده : 1402/11/18 اطلاعات مزایده