مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و اجرای شبکه آب آتش نشانی و نصب هایدرانت
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و اجرای شبکه آب آتش نشانی و نصب هایدرانت واقع در محل مجتمع پتروشیمی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به نشانی اینترنتی www.gbpc.net مراجعه ...
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/09/20 اطلاعات مناقصه  
آگهی مناقصه عمومی طراحی، تامین واحداث سوله ورزشی چند منظوره به متراژ حدودی 1300 متر مربع
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی طراحی، تامین و احداث سالن ورزشی چند منظوره (EPC) به متراژ حدودی 1300 متر مربع اقدام نماید.
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/08/09 اطلاعات مناقصه  
طراحی، خرید، ساخت و نصب سیستم اطفاء حریق انبار محصول مجتمع به صورت EPC
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی، خرید، ساخت و نصب سیستم اطفاء حریق انبار محصول مجتمع به صورت EPC واقع در محل مجتمع پتروشیمی اقدام نماید
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/08/30 اطلاعات مناقصه