مناقصه

احداث اتاقک واحد 310
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای احداث اتاقک واحد 310 واقع در محل مجتمع پتروشیمی اقدام نماید
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/07/27 اطلاعات مناقصه